Monitoringproject Onderwater Oever Zoetwater (MOO-zoet)

Het Monitoringproject Onderwater Oever Zoetwater (MOO-zoet) wordt uitgevoerd door sportduikers die als vrijwilliger meewerken aan dit project. Bij de standaard zoetweater MOO-waarnemingen zijn 147 geselecteerde soorten betrokken die na de duik vastgelegd worden op het MOO-formulier. Op deze manier wordt ondermeer inzicht verkregen in verspreiding, trends en seizoenspatronen.

Klik hier voor de onderzoeksmethode.

Klik HIER voor aanmaken van een NIEUW BEZOEK en kaart van de duiklocaties.

Theodoxus fluviatilis
Theodoxus fluviatilis