Monitoringproject Onderwater Oever Zoetwater (MOO-zoet)

Het Monitoringproject Onderwater Oever Zoetwater (MOO-zoet) wordt uitgevoerd door sportduikers die als vrijwilliger meewerken aan dit project. Bij de standaard zoetweater MOO-waarnemingen zijn 147 geselecteerde soorten betrokken die na de duik vastgelegd worden op het MOO-formulier. Op deze manier wordt ondermeer inzicht verkregen in verspreiding, trends en seizoenspatronen.

Klik hier voor de onderzoeksmethode.

Klik hier voor een kaart van de duiklocaties. Hier kunt u ook een nieuw bezoek aanmaken als u bent ingelogd.

Theodoxus fluviatilis
Theodoxus fluviatilis